Ringkøbing Svømmeklub

You are here: Home > Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2019

 

 

Ringkøbing Svømmeklub  i kantinen i Ringkøbing Svømmehal

12. marts 2019 kl. 19-20  

  

 1. Valg af dirigent    

  • Niels Sønderskov

 2. Formandens beretning  

  • Martin beretter om året: 348 svømmer, nyt svømmekoncept

 3. Regnskab    

  • Kent gennemgår regnskabet for 2018

  • Regnskabet godkendes

 4. Indkomne forslag   

  • Ingen forslag modtaget

 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  

- På valg er:

 • Birgit Thomsen modtager ikke genvalg

 • Martin Andersen modtager ikke genvalg

 • Lone Dalsgaard modtager ikke genvalg

 • 1. suppleant

2. suppleant

Opstillede Louise Borbjerg valgt

Mette Lange Andersen valgt

- Valg af revisor  

Flemming Jensen valgt

Marianne Andersen valgt

 

nach oben