Generalforsamling 2019

 

 

Ringkøbing Svømmeklub  i kantinen i Ringkøbing Svømmehal

12. marts 2019 kl. 19-20  

  

  1. Valg af dirigent    

  2. Formandens beretning  

  3. Regnskab    

  4. Indkomne forslag   

  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  

- På valg er:

2. suppleant

Opstillede Louise Borbjerg valgt

Mette Lange Andersen valgt

- Valg af revisor  

Flemming Jensen valgt

Marianne Andersen valgt