Bestyrelsesopgaver

Herunder kommer der en lidt mere detaljeret beskrivelse af de forskellige opgaver som bestyrelsen har, udover disse laver vi selvfølgelig også ad hoc opgaver, for nogen gange ved vi ikke helt på forhånd hvad dagen bringer.

Formand:

 

Næstformand:

 

Kasserer:

 

Administrations medhjælper:

 

Sekretær:

Instruktøransvarlig:

 

Bestyrelsesmedlemmer:

2-3 personer deles om opgaverne